Fredsljuset distributionslista

Distributionslistan publiceras i samband med respektive års distribution och tas bort igen i början av det följande året. Närmare information kan du få från koordinatorn.

Gå till fredsljusets startsida