Vår ideologi

Gillescouternas logga Välkommen

Ordet gillescout kommer från det medeltida ordet Gille, som var en sammanslutning av handelsmän och /eller hantverkare som verkade för ömsesidig hjälp och stöd.

Ordet valdes just därför att gillescoutings främsta syfte är att binda samman scouter från hela världen med vänskapsband för att gemensamt nå samhällsutveckling.

Gillescoutrörelsens mål
• sprida scoutanda i samhället
• stödja scoutverksamheten
• bevara kamratskap mellan vuxna scouter
• arbeta för rättvisa och fred samt bidra till internationell förståelse

Gillescoutlöftet
Jag vill göra mitt bästa för att leva upp till gillescoutrörelsens mål

Motto
En gång scout – alltid scout

Lokala scoutgillen har till uppgift att;
• uppmuntra sina medlemmar att, som en del av sin personliga utveckling, göra scoutlag och löfte till en levande verklighet i sina liv
• skapa möjligheter för den enskilde gillescoutens utveckling och engagemang i samhällsliv och livsfrågor
• verka för gemenskap och kontakt mellan gillescouter, lokalt såväl som regionalt, nationellt och internationellt
• stödja scoutverksamheten utifrån det lokala scoutgillets förutsättningar

Hitta Gillescouterna på facebook