Landsgillerådet

Gillescouternas logga Välkommen

Heinz Frohm

Landsgillemästare

tel 070-510 41 74            heinz.frohm@gmail.com

Mona-Lenah Nordberg

V Landsgillemästare

tel   070-5765349                             monalenah. norberg@gmail.com

Leif Granéli

Landsgilleskattmästare

tel 070-306 09 79            leif.graneli@hotmail.com

Inger Carlsson

Landsgilleskrivare

tel 070-796 77 65 margareta.carlsson@telia.com

Mariana Ceder

Internationell sekreterare

Tel 070-877 45 40           cederm99@gmail.com

Regitze Waida Krenshel

Ledamot

tel 076-133 11 97                 wakre@hotmail.com

Jan Tollsten

Ledamot

'        tel 070-304 16 81               jan@tollsten.se