S:t Georgs Scoutgille Apelhult i Borås

Bildades 2013. Vi är 28 medlemmar

Kontaktperson

Gillemästare Bertil Tunje                          070-568 44 67