Internationellt

Gillescouternas logga Välkommen

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige (SGSS) är ansluten till International Scout and Guide Fellowship (ISGF), som är en paraplyorganisation för scoutgillen över hela världen och grundades 1953. Sverige är ett av ca 70 medlemsländer i världsorganisationen. Som gillescouter är vi en organisation för vuxna, fristående från scoutförbunden både nationellt och internationellt, men en självklar del av scouterna.

Världskonferens arrangeras vart tredje år.

Vi ingår också i Europeiska Regionen, där det också arrangeras träffar vart tredje år.

Sverige ingår i Nordisk-Baltisk Underregion, där vi har regelbundna gilleträffar vart tredje år. Här ingår också Danmark, Finland, Island, Litauen och Norge.

Bilder från
The 22nd World Scout Jamboree 2011 i Rinkaby Sverige

Gillescouterna Internationellt