Fredsljusets historia

Lite svensk historia om Fredsljuset från Betlehem

ÖRF – det österrikiska radio- och TV-bolaget – hade under många år inför julen haft en insamlingsaktion i Linz, Licht ins Dunkel (Ljuset i mörkret), med långa sändningar i TV. De samlade på olika sätt in pengar till hjälpverksamhet, främst till handikappade och flyktingar. De kunde också bidra till verksamhet för flyktingar i andra länder.
1986 ville de göra något mer, och ÖRF kom på idén att hämta en låga från Födelsekyrkan i Betlehem. Lågan fördes till Österrike och användes på julaftonen för att sprida ett ljus i mörkret – precis som aktionen heter.
Lågan fick från början namnet Friedenslicht aus Bethlehem ( på engelska Peacelight of Bethlehem, på På svenska Fredsljuset från Betlehem).

Budskapet var både frid – fred – frihet och julens evangelium. Den som får hämta lågan i Betlehem är en ungdom från Linz-området – inte nödvändigtvis en scout. Ett år kunde man följa hämtningen i sändning från ÖRF. Intresset för att få följa med till Betlehem för att hämta lågan var stort och det anordnades en typ av ”charterresa” till Israel. De hade en veckas program med utfärder, olika besök och andra aktiviteter. Under ett par år var läget för instabilt i Israel för att hämta en låga i Betlehem, så lågan överlämnandes på flygplatsen i Tel Aviv. ÖRF har på senare år återupptagit ”charterresan” och hämtningen av Fredsljuslågan från kryptan i Betlehem.

Fredsljuset från Betlehem har distribuerats i Sverige sedan 1995. Arbetet med att sprida Fredsljuset har från första början skett i samarbete mellan scouter och gillescouter. Några år transporterades det med tåget mellan Helsingborg och Göteborg. En låga brann bland annat i Göteborgs Domkyrka.

1997 kom Fredsljuset från Betlehem till Stockholm för första gången. Året därpå anlände Fredsljuset med tåget, och en ceremoni hölls på Stockholms Central, som bevakades av radio och TV. Fram till och med 2003 distribuerades lågan bland annat med hjälp av bilar från Transportkompaniet i Spånga (numera schenker). Nya säkerhetsbestämmelser satte tyvärr stopp för den distributionen. SJ har via personliga kontakter i Helsingborg medverkat till distribution med järnväg Helsingborg – Göteborg – Oslo. Även här har säkerhetsbestämmelserna satt stopp för vidare transport. Längs transportvägarna har många hämtat sina ”egna” lågor vid korta stopp med lastbilarna och tågen

Fram till och med 2003 var det Svenska Scoutrådets (SSR) arrangemangsgrupp som hade huvudansvaret för distributionen av Fredsljuset från Betlehem, med hjälp från S:t Georgs Scoutgillen i Sverige (SGSS).
2004 meddelade SSR att de inte längre hade de resurser som de ansåg behövdes för att ansvara för distributionen. SGSS tog över ansvaret med kort varsel och lyckades ordna distributionen upp till Falun som den nordligaste mottagningsorten. 2005 ansvarade återigen SGSS för distributionen, och lågan kom då helt fram till Iskyrkan i Jukkasjärvi. Den kom också via Finland till Moskva med god hjälp av finska scouter. 2008 och 2009 startade tre Fredsljuslyktor från Helsingborg. Lykta 1 gick via Göteborg – Trollhättan – Örebro – Uppsala och hela Norrlandskusten till Luleå, 2008 även till Iskyrkan i Jukkasjärvi. Lykta 2 gick till Jönköping och E4 upp till Stockholm och lykta 3 tog vägen över Värmland upp till Borlänge. 2010 startade lykta 3 i Gävle och har transporterats via Borlänge och Falun till Malung. All transport sker utan ersättning och av engagerade scoutledare och privatpersoner.

Under åren så har många frågat om det är möjligt att ge gåvor i form av pengar till Fredsljuset från Betlehem. 2008 startade därför SGSS Fredsljusfond dit eventuella gåvor kan skickas. Fondens ändamål är att i första hand ge hjälp till scouter som skall åka på internationella läger. Scoutkåren ansvarar för ansökan till SGSS

Fredsljuset från Betlehem har uppmärksammats – framförallt i lokalpressen, men också i lokalradio och i andra sammanhang. Skaran förväntansfulla mottagare ökar från år till år. För oss scouter – medlemmar i världens största frivilliga fredsorganisation – är det en självklarhet att sprida Fredsljuset från Betlehem så mycket som möjligt. Ingen insats är för liten!

SSR och SGSS är mycket tacksamma för den hjälp vi har fått – och får – med distributionen – ingen nämnd – ingen glömd.