Välkommen

Hos oss är alla välkomna, både du som har varit scout och du som inte har varit det. Verksamheten bygger på scoutlagen kamratskap, hänsyn, internationellt samarbete, naturupplevelser, personlig utveckling. Som gillescout blir du en del av gemenskapen där du lätt hittar vänner i vuxen ålder och har trevligt tillsammans.

Gillescouting är indelat i lokala scoutgillen som tillhör S:t Georgs Scoutgillen i Sverige. Du blir medlem i ett lokalt scoutgille. Alla medlemmar är med och påverkar programmet för året. En del aktiviteter gör alla tillsammans, andra aktiviteter kan ske i olika intressegrupper. En av våra uppgifter är att stötta scoutverksamheten på det lokala planet, i scoutkåren eller på scoutläger, eller på distriktsplanet. Stödet sker utifrån vår förmåga och scouternas önskemål.

Vi kan träffas dagtid, kvällar eller helger, beroende på möjligheter och önskemål. Ibland umgås vi med gillescouter i vårt lokala scoutgille och scoutgillen nära oss. Vi har lokala och regionala aktiviteter samt nationella och internationella aktiviteter. Vi har också kontakter med gillescouter och scoutgillen i andra länder.