Tips

Vad gör jag med lågan – hur använder jag den?

Hur du använder Fredsljuset från Betlehem beror på dina lokala förutsättningar och kontakter. Du kan använda det vid skolavslutningar och scoutavslutningar, i kyrkan, i servicehus, på daghem. Du kan dela ut det på torget eller som en julgåva till grannarna på självaste julaftonen. Det är bara din egen fantasi som avgör. På en ort i Dalarna gick scouterna från hus till hus och delade ut Fredsljuset med hjälp av specialstöpta ljus till alla hushåll. Andra använde värmeljus eller helt vanliga ”Liljeholmens”. I Stockholm har Fredsljuset i många år varit med på gudstjänsten i Slottskyrkan i samband med Kungafamiljens jullunch för slottspersonalen.

Vid alla tillfällen när du delar med dig av Fredsljuset från Betlehem är det viktigt att du berättar om bakgrunden för och budskapet med lågan. Den vill förmedla både ljus, värme och en julhälsning. Läs några dikter eller prata fritt ur hjärta för att göra en liten ceremoni när du överlämnar det.

Passa också på att inbjuda lokala tidningar, radio och TV till Era aktiviteter.

I många församlingar förekommer samlingar där man sjunger in julen med de kända julsångerna. Då kan du i samråd med prästen föra in Fredsljuset i början av sångstunden och tända altarljusen från lågan – med hälsning från Betlehem och en liten betraktelse över det eviga fredsbudskapet.

I kyrkorna finns ofta också en julkrubba med ett eller flera ljus. Krubban symboliserar ju just det som skedde i Födelsegrottan – så vad är då naturligare än att tända de tillhörande ljusen med lågan från Födelsegrottan?

Varje år förekommer i de flesta kommuner kröning av årets Lucia – ljusdrottningen. Lucia ska sedan sprida ljus och trivsel i olika sammanhang i kommunerna. Vad vore bättre än att tända Lucias krona – och tärnornas och stalledrängarnas ljus – med en låga från Betlehem?

De som har deltagit i distributionen i Sverige har transporterat det längs olika sträckor i stafett i sina egna bilar och lämnat av det undervägs till väntande lokala hämtare. Sedan finns lågan hos olika lyktväktare, som delar med sig av lågan till alla som vill ha den. Scouter, gillescouter och andra hämtar lågan hos lyktväktaren (eller får den utkörd) och distribuerar den till sina kontakter.

Hela tiden distribueras det som en gåva från människa till människa, med värme och omtanke, och en 2000-årig brygga från Jesu födelse. Ljuset är en påminnelse om julens eviga budskap, men är också ett ljus man delar med sig av från person till person, oberoende av ursprung, religion, kultur eller politisk åsikt. Ljuset är inte avsett att vara en religiös symbol – det är en symbol för hoppet om fred. Det är något man delar med sig av i vänskap och fred mellan människor. En hoppets låga.

Hur längre ska den vara tänd? När och hur får jag släcka lågan?

Det avgör du själv. Det finns många som har hållit lågan brinnande över trettonhelgen. I Österrike och Tyskland – och även i Sverige – har det också förekommit att man har hållit lågan brinnande från ett år till ett annat – inspirerade av lågan i Födelsegrottan, som ju har hållits levande i 2000 år. Om du vill kan du också ha en liten egen ceremoni när du släcker lågan. Men det viktigaste är att du håller lågan brinnande i ditt hjärta – som en inspiration att arbeta för fred mellan människorna. Förlorar vi hoppet om fred blir det mycket svårare att uppnå den.

Några tips till dig som är lyktvakt

1. I de flesta fall används en fotogenlykta för att hålla lågan brinnande. Fotogenlyktan brinner i allmänhet ca ett dygn om lågan är liten, så för att spara bränsle bör du dra ner lågan så mycket som möjligt när du inte transporterar lyktan.

2. Som bränsle till lyktan använder du lampolja, som kostar från ca 50 kr per flaska och uppåt, beroende på var du köper den.
OBS! Du får inte använda rödsprit! Explosionsrisk!

3. Lysfotogen luktar en del och bör inte användas inomhus. Den är dock billigare än lampolja och kan med fördel användas i en lykta som står på en balkong eller altan.

Lampolja är i stort sett luktfri och används i en lykta som ska kunna vara inomhus. Men kom ihåg att ha en särskild lykta som bara används med lampolja. Om lyktan tidigare har varit fylld med lysfotogen tar det tid innan den lukten har försvunnit, även om du senare använder bara lampolja som bränsle. Blanda inte!

OBS!
För alltid över lågan till ett ljus eller liknande och släck lyktan innan du fyller på nytt bränsle!

4. Ett gravljus (oljeljus) med en brinntid av ca 5 dygn kan stå inomhus och fungerar alldeles utmärkt som reserv eller i stället för lykta, men det är svårare att transportera. Gravljusen är dessutom billigare i drift än en fotogenlampa med lampolja.

5. När du ska föra över lågan från lyktan måste du tänka på att tändstickor med svavlet kvar kräver syre och därför kan släcka lampans låga. Braständstickor med svavlet bortbrutet fungera bra.

6. Det är inte tillåtet att utan särskilt tillstånd frakta en levande låga med allmänna kommunikatio-ner = buss, tåg och liknande. Skulle du få tillstånd ska du använda en gruvlykta för transporten.

Gruvlyktan är ganska dyr men är i gengäld betydligt säkrare än fotogenlyktan. Observera dock att den har en ganska kort brinntid på grund av den lilla tanken!

När du fraktar lyktan i bil bör ni vara två: en som kör och en som har ansvaret för lyktan.
Ställ lyktan i en plåthink eller stor burk med sand i botten. Då kan du ”borra” ner lyktan i sanden så att den står stadigt. Det finns en beskrivning på en lämpligt utformad transporthink på Fredsljusets hemsida Använd inte en plasthink!

7. Det är alltid du som är bilägare/bilförare som har ansvaret när du transporterar Fredsljuset från Betlehem, och det är din försäkring som gäller om det – mot förmodan – skulle hända något. Kör försiktigt och med förutseende, och ha gärna med dig en brandsläckare i bilen.

8. När du ska släcka lågan avgör du själv eller ni tillsammans i scoutkåren eller den som har ansvaret för lågan. På många håll brinner den till efter trettondagen, på andra håll längre.

Några tips till dig som är chaufför

Vi har försökt göra transporten så säker som möjligt för dig som kör någon av de lyktor som transpor¬teras i stafett genom Sverige. Lyktan står stadigt i transporthinken, men var gärna två i bilen så att en alltid har uppsikt över och ansvar för hinken. Transporten omfattar:

A. Lyktan med den numrerade transporthinken.

B. En liten väska med lampolja, stickor för överföring av lågan, chaufförlista, lista över kontaktpersoner och budskapet. Väskan har samma nummer som transporthinken.

C. En 1 kg brandsläckare (pulver).

Tänk också på att – för din egen och dina medtransportörers skull – aldrig fylla dessa lyktor med annat bränsle än lampolja! Lägg gärna en ny flaska lampolja i väskan om du behöver fylla på lyktan (tanken på den stora lyktan rymmer i stort sett en hel flaska).

1. Det är alltid du som är bilägare/bilförare som har ansvaret när du transporterar Fredsljuset från Betlehem, och det är din försäkring som gäller om det – mot förmodan – skulle hända något.

Kör försiktigt och med förutseende, och lär dig gärna hur brandsläckaren fungerar innan du startar.

2. När du fraktar lyktan i bil bör ni vara två: en som kör och en som har ansvaret för lyktan.
Om du inte har den specialframtagna transporthinken kan du ställa lyktan i en plåthink eller en stor burk med sand i botten. Då kan du ”borra” ner lyktan i sanden så att den står stadigt. Det finns en beskrivning på en lämpligt utformad transporthink på Fredsljusets hemsida. Använd inte en plasthink! Och ha gärna en brandsläckare till hands!

3. I de flesta fall använder vi en fotogenlykta för att hålla lågan brinnande. En vanlig fotogenlykta brinner i allmänhet ca ett dygn om lågan är liten, så för att spara bränsle bör du dra ner lågan så mycket som möjligt när du inte transporterar lyktan. Den stora lyktan brinner ca tre dygn om du ställer den snålt. Men ställ inte lågan så lågt att den riskerar att slockna!

4. Som bränsle till lyktan använder du lampolja, som kostar från ca 50 kr och uppåt per flaska, beroende på var du köper den.
OBS! Du får inte använda rödsprit! Explosionsrisk!

5. Lysfotogen luktar en del och bör inte användas inomhus eller i bil. Den är dock billigare än lampolja och kan med fördel användas i en lykta som står på en balkong eller en altan.

Lampolja är i stort sett luktfri och kan användas i en lykta som ska vara inomhus eller i en bil. Men kom ihåg att ha en särskild lykta som du bara använder med lampolja! Om lyktan tidigare har varit fylld med lysfotogen tar det tid innan den lukten har försvunnit, även om du senare använder bara lampolja som bränsle. Blanda inte!

OBS!
För alltid över lågan till ett ljus eller liknande och släck lyktan innan du fyller på nytt bränsle!

6. Ett gravljus (oljeljus) med en brinntid av ca 5 dygn (3 och 7 dygn finns också) kan stå inomhus och fungerar alldeles utmärkt som reserv eller i stället för lykta,