GDPR policy

Från och med 2023 godkänner du att nedanstående uppgifter samlas in genom att betala din medlemsavgift.
Uppgifterna i medlemsregistret kan du som medlem inte avsäga dig, men vill du inte var med på foton meddelar du detta till din gillemästare.
Information om detta kommer att finnas på din medlemsfaktura.

Medlemsregister
För att kunna informera om Gillet och dess aktiviteter behöver vi registrera
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– Födelsedata, ej personnummer
– E-post adress om sådan finns
Medlemsregister är tillgängligt endast för medlemmar i scoutgillet och läggs inte in på hemsidan.
Medlemsregister, namn och adress, skickas vidare till landsgillerådet, LGR, för medlemsregistrering totalt i landet.
Om medlem avslutar sitt medlemskap finns uppgifterna kvar i ca 1 år.


Hemsida och fotografering
Vid gillets aktiviteter, lokalt regionalt och riks, förekommer fotografering. Gillet lägger in en del av bilderna på sina hemsidor eller vidarebefordrar bilderna för publicering i tidningar. 


2022-09-20
Landsgillerådet